Da li je mogućna autoanaliza?

U ispitivanju prirode i vladanju njome čovek je danas postigao zadivljujuće rezultate otkrivajući sve nove i usavršenije instrumente  kojim podjednako uspešno ispituje zemljinu  utrobu, kao i kosmos. Šta je čovek učinio i kakve je instrumente otkrio, da li je postigao slične rezultate u upoznavanju i otkrivanju samog sebe? Ne može se se ni u kom slučaju tvrditi da je ovim rezultatima čovek  zadovoljan, i pored pronicljivih metoda koje je otkrila eksperimentalna psihologija. Naprotiv, stiče se utisak da čovek namerno beži od ispitivanja i otkrivanja samog sebe,  kopajući sve dublje u zemlju, ili istražujući  nepregledna prostranstva kosmosa. Očigledno je da je ovakvo ispitivanje ipak lakše i prihvatljivije nego kopati po sebi otkrivajući svoje individualno, familijarno,  ili kolektivno nesvesno.  U ovakvom istraživanju svaki i najkulturniji Evropejac samo je slab učenik bilo koga u ovoj metodi introspekcije školovanog Indusa. I ovo nam je shvatljivo kada se podsetimo načina kako je formiran školovan induski čovek tokom hiljada godina.

Činjenicama moramo ipak pogledati u oči. Ono što sve više postaje imperativ, kako za rešavanje unutarnjih kriza u čoveku tako i za njegovo mnogo  uspešnije socijalno življenje, zaista nije otkriće nekog novog kamena iz sumerskog doba, ili robotsko batrganje po mesečevoj površini,  već usklađivanje protivrečnih slojeva u samom čoveku. Prinuđeni smo, a to ćemo biti sve više u budućnosti, da naučimo najtežu veštinu života – živeti pomireni sami sa sobom i svetom koji nas okružava. Da bi se ova veština postigla neophodna je autoanaliza.

Psihoanaliza nam je odškrinula vrata jednog zapletenog lavirinta naše sopstvene ličnosti. Ona nam je objasnila da čovek nije samo sputan nečovečnim uslovima u kojima živi,  niti da je dovoljno, jednom za svagda, srušiti takve uslove. Bar isto toliko čovek je sputan i nesagledanim lavirintom u samom sebi, pa je uzalud pokazivati nekome sunce ako oči nisu prethodno postale spremne da gledaju u njega.

 

"Čovek i njegov identitet"- Vladeta Jerotić
Advertisements

Naš predivan akademik Vladeta Jerotić

~Ako već pušiš ili piješ, nemoj kad si besan. Naš svet sa rakijom, jednu, dve, tri, za tri minuta popije a hoće nešto da skrije. Hoće nešto da potisne. Hoće nešto da zaboravi. A ne možeš to zaboravljati, to se uvek posle vraća kao bumerang. To je neuroza, potiskivanje neprijatnih stvari se bilo kada vraća kao simptom.

~Srbi vole savete, neprekidno daju savete. Ali ne daju sebi savete, kako će malo da poprave nešto u sebi. Malo, a ne treba mnogo. Samo malo nešto popraviti pa je već dovoljno.

~Pokorni smo iz straha a poslušni iz ljubavi.

~Proces prosvećivanja i usavršavanja je trajan. Radi na sebi nemoj se zapuštati. I kada si siromašan neguj telo, dušu i duh.

Vladeta Jerotić

11069882_1607577376123329_8994568372015305116_n